Cookie a ochrana soukromí

Vážený uživateli,

těmito zásadami vám poskytujeme informace požadované nařízením o ochraně osobních údajů (zejména čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR) vysvětlit, jaké zpracování osobních údajů provádíme, když navštěvujete tyto stránky nebo jinak využíváte naše služby.

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tyto webové stránky (jejichž adresa je www.dorelan.it). Pokud se prostřednictvím odkazů, které zde najdete, dostanete na jiné stránky, musíte se seznámit s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů.

 

KDO JE SPRÁVCEM ÚDAJŮ?

 Správcem údajů je společnost B&T S.p.A. (DIČ 00903510402), Via Due Ponti no. 9, 47120, Forlì (FC) Itálie ("správce údajů").

 

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Kontaktujte nás:

Kontaktujte nás: poštou na adresu uvedenou v předchozím bodě.

e-mailem: assistenza@dorelan.it;

prostřednictvím certifikované e-mailové adresy (PEC): dorelancertificata@pec.it;

telefonicky: +39 0543/1917400;

faxem: +39 0543/1917420.

 

JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Vaše údaje zpracováváme pomocí počítačových a telematických prostředků a chráníme je díky přijetí odpovídajících bezpečnostních opatření, jak vyžadují platné předpisy a zejména GDPR.

 

 KDO JSOU PŘÍJEMCI ÚDAJŮ?

Naši zaměstnanci zpracovávají shromážděné osobní údaje na základě konkrétních pokynů, které jsme jim dali ohledně účelu a způsobů jednotlivých činností zpracování.

Zpracovatelé údajů, které jsme jmenovali, jsou rovněž příjemci údajů shromážděných po vaší návštěvě webových stránek. O příslušný seznam nás můžete požádat na adresách uvedených v odstavci 2.

 

 JAKÉ TYPY ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME? PRO JAKÉ ÚČELY? NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ A PO JAKOU DOBU?

 

Navigační údaje

Některé osobní údaje, jejichž předávání je implicitně spojeno s navigací na webových stránkách, jsou získávány počítačovými systémy, které umožňují provoz webových stránek. Ačkoli tyto údaje nejsou shromažďovány za účelem přiřazení k identifikovaným subjektům údajů, mohou umožnit identifikaci uživatelů - ze své podstaty a prostřednictvím zpracování a přiřazení k údajům v držení třetích stran. Jedná se například o IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují k webovým stránkám, jedinečné adresy požadovaných zdrojů, čas požadavku, způsob odeslání požadavku na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi ze serveru a další parametry týkající se použitého operačního systému a prohlížeče.

 

 Účel

Zpřístupnit a zabezpečit webové stránky, které navštěvujete, a služby, které prostřednictvím nich společnost B&T S.p.A. nabízí.

 

 Právní základ

Náš oprávněný zájem (jak je uvedeno v GDPR).

 

Doba uložení.

Navigační údaje vymažeme ihned po zpracování: slouží pouze k získání anonymních statistických informací o používání Webových stránek a ke kontrole jejich správného fungování. Údaje by mohly být použity ke zjištění odpovědnosti v případě počítačových trestných činů proti Webu nebo Správci údajů: s výjimkou této možnosti údaje o webových kontaktech neuchováváme déle než tři dny.

 

 Údaje poskytnuté dobrovolně uživatelem

Nepovinná, výslovná a dobrovolná sdělení nám můžete zasílat prostřednictvím kontaktních formulářů na Webových stránkách nebo napsáním e-mailu na adresy uvedené na samotných Webových stránkách: to zahrnuje následné získání údajů, které jste sdělili (jako je vaše e-mailová adresa), a samozřejmě zahrnuje, že nás zmocníte k zasílání případných odpovědí.

 

Účel

Reagovat na vaše požadavky nebo je jinak sledovat.

 

Právní základ

Poskytnutí služeb, o které jste nás požádali, nebo případně poskytnutí odpovědi.

 

Doba uložení

Doba potřebná k vyřízení vaší žádosti a v každém případě doba povolená platnými právními předpisy.

Údaje poskytnuté uživatelem dobrovolně (za účelem zasílání sdělení pro účely marketingu a/nebo podpory prodeje).

V případě výslovné žádosti a současného poskytnutí souhlasu subjektem údajů mohou být údaje shromážděné správcem údajů použity k zasílání e-mailových sdělení obsahujících katalog produktů propagovaných prostřednictvím webových stránek.

V případě výslovného a nepovinného poskytnutí souhlasu mohou být shromážděné údaje předány prodejním místům společnosti Dorelan (prodejny, které prodávají produkty na Webových stránkách), které odkazují na společnosti patřící do skupiny B&T S.p.A., nebo třetím stranám, aby vám mohly zasílat informace obchodní povahy.

Při jakékoli komunikaci však uživatele upozorňujeme, že může svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by k tomu bylo zapotřebí jakýchkoli formalit. Údaje jsou na žádost subjektu údajů vymazány.

 

 

Účel

Provedení požadované služby.

 

Právní základ

Poskytnutí služeb, které jste si u nás vyžádali.

 

Doba uložení

Doba potřebná pro poskytnutí požadované služby, pokud subjekt údajů nepožádá o jejich vymazání.

 

Soubory cookie

Soubory cookie jsou informace, které se ukládají do prohlížeče při návštěvě webových stránek na jakémkoli zařízení (např. počítači nebo chytrém telefonu). Každý soubor cookie obsahuje několik údajů (např. název serveru, ze kterého pochází, číselný identifikátor atd.), může zůstat v systému po dobu trvání relace (až do zavření prohlížeče) nebo po dlouhou dobu a může obsahovat jedinečný identifikační kód.

 

Účel

Technické soubory cookie umožňují používání a funkčnost webových stránek (tj. ty, které jsou nezbytně nutné k zajištění jejich správné funkčnosti); profilovací soubory cookie je vylepšují a optimalizují (jiné optimalizují výkon, aby vám poskytly lepší zážitek, nebo umožňují získávat statistiky o používání webových stránek, jako jsou analytické soubory cookie, nebo umožňují zobrazovat reklamu na míru, jako jsou aktuální profilovací soubory cookie).

 

Právní základ

Oprávněný zájem pro technické soubory cookie a souhlas pro profilovací soubory cookie.

 

Doba uložení

Doba uložení se liší podle jednotlivých souborů cookie a jejich typu: dobu uložení, pro každý z nich, uvádíme v části "Zásady používání souborů cookie", kterou naleznete níže, v tomto dokumentu (písmeno B).

 

 VAŠE PRÁVA JAKO "SUBJEKTU ÚDAJŮ"

Společnost B&T S.p.A. zaručuje, že jako "subjekt údajů" v souladu s platnými právními předpisy budete moci kdykoli uplatnit práva stanovená v GDPR v souvislosti s prováděnými činnostmi zpracování údajů.

Tato práva můžete uplatnit oznámením společnosti B&T S.p.A. jako správci údajů (naše kontaktní údaje jsou uvedeny v odstavci 2).

 

Jaká jsou tato práva a co zahrnují?

Můžete zjistit, zda zpracováváme vaše osobní údaje; pokud je zpracováváme, můžete k nim získat přístup v plném rozsahu, nebo dokonce získat jejich kopii (právo na přístup, čl. 15 GDPR).

Můžete požádat o opravu nepřesných osobních údajů nebo o jejich začlenění, pokud jsou neúplné (právo na opravu, čl. 16 GDPR).

V některých případech můžete požádat o výmaz osobních údajů, jak je stanoveno v čl. 17 GDPR (právo na výmaz nebo "právo být zapomenut").

V některých případech můžete požádat o omezení zpracování údajů, jak stanoví čl. 18 GDPR.

Můžete požádat o přenositelnost údajů (tj. vyžádat si a obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které zpracováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a požádat o předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil; čl. 20 GDPR).

Můžete vznést námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu (čl. 21 GDPR).

 

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím těchto webových stránek porušuje ustanovení nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (pro Itálii je to italský úřad pro ochranu údajů: www.garanteprivacy.it) podle čl. 77 GDPR, nebo právo na účinný soudní opravný prostředek proti správci nebo zpracovateli (čl. 79 GDPR).

 

POLITIKA COOKIE

JAK VÁS INFORMUJEME O SOUBORECH COOKIE?

Jakékoli poskytnutí souhlasu uživatele ukládáme díky technickému souboru cookie, jehož platnost vyprší po 12 měsících. Informujeme vás jak prostřednictvím krátkých zásad (banner zobrazený do doby, než poskytnete svůj souhlas nebo se odhlásíte, jak vysvětlujeme v odstavci "Jak zakázat soubory cookie?"), tak prostřednictvím těchto rozšířených zásad. Níže jsou navíc uvedeny odkazy na zásady ochrany osobních údajů třetích stran, a to i pro účely odhlášení (pokud jsou přímo dostupné jejich prostřednictvím).

 

JAKÉ TYPY SOUBORŮ COOKIE POUŽÍVÁME NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH?

Obecné typy souborů cookie používaných na webových stránkách

Technické soubory cookie (soubory cookie první strany): jsou nezbytné pro správné fungování a zobrazování Webových stránek a pro uložení souhlasu uživatele s používáním souborů cookie.

Analytické soubory cookie (soubory cookie třetích stran): používají se k souhrnné analýze návštěv Webových stránek pomocí služby třetí strany.

Profilovací soubory cookie (soubory cookie třetích stran): používají se k vytváření uživatelských profilů a k zasílání reklamních sdělení v souladu s preferencemi vyjádřenými uživatelem při surfování na webu, a to pomocí služby třetí strany.

 

Soubory cookie používané na webových stránkách

Soubory cookie první strany: používají se pouze technické soubory cookie pro účely správy relace (doba trvání: relace) a pro uložení souhlasu uživatele s používáním souborů cookie (doba trvání: 12 měsíců).

Soubory cookie třetích stran: na Webových stránkách se používají soubory cookie poskytované níže uvedenými třetími stranami spolu s odkazy na jejich příslušné zásady ochrany osobních údajů (rovněž pro odhlášení):

 

Analytické soubory cookie

Google Analytics: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (pro jejich vypnutí - opt-out);

 

Profilovací soubory cookie

Google Inc.: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/ a http://www.google.com/settings/ads (pro vypnutí profilování na základě reklam Google);

DoubleClick (Google Inc.): http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ a https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=it;

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation a https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

JAK ZAKÁZAT SOUBORY COOKIE?

Ovládání prohlížeče: Běžné prohlížeče (např. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) ve výchozím nastavení soubory cookie přijímají, ale můžete to kdykoli změnit. To platí jak pro počítače, tak pro mobilní zařízení, jako jsou tablety a chytré telefony, a jedná se o obecně podporovanou funkci.

Soubory cookie lze proto snadno vypnout nebo zakázat přístupem k možnostem nebo nastavením prohlížeče a obecně si můžete zvolit, že se chcete odhlásit pouze ze souborů cookie třetích stran; obecně platí, že tyto volby ovlivní pouze daný prohlížeč a dané zařízení, pokud nemáte možnosti sloučit preference pro různá zařízení. Konkrétní pokyny naleznete v možnostech prohlížeče nebo na stránce nápovědy. Zakázání technických souborů cookie však může ovlivnit plnohodnotné a/nebo správné fungování několika stránek, včetně této Webové stránky.

 

Obvykle se jedná o dnes nejčastěji používané prohlížeče:

nabízejí možnost "Nesledovat", kterou podporují některé (ale ne všechny) webové stránky. Některé webové stránky tak již nemusí shromažďovat určité navigační údaje;

nabízejí možnost anonymní nebo inkognito navigace: tímto způsobem nebudou v prohlížeči shromažďovány žádné údaje a nebude ukládána historie navigace, ale navigační údaje budou přesto získány správcem navštívené webové stránky;

umožňují zcela nebo částečně vymazat uložené soubory cookie, ale při opětovné návštěvě webové stránky se obvykle nainstalují, pokud tato možnost není zablokována.

Uvádíme odkazy na stránky podpory většiny oblíbených prohlížečů (s pokyny, jak v těchto prohlížečích soubory cookie zakázat):

Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie);

Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11);

Safari (iOS)( https://support.apple.com/it-it/HT201265 );

Chrome (počítače: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it; Android e iOS https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it).

Soubory cookie třetích stran: Soubory cookie třetích stran lze zakázat buď způsobem popsaným výše, nebo odkazem na jednotlivé třetí strany (podle odkazů uvedených v předchozím odstavci).

Online nástroje: V případě, že se jedná o soubory cookie, je možné použít tzv: Na závěr upozorňujeme, že na stránkách http://www.youronlinechoices.com/it/ je možné nejen získat další informace o souborech cookie, ale také zkontrolovat instalaci několika souborů cookie na vašem bowseru/zařízení a v případě podpory je také zakázat.


9/28/2022 9:01:20 AM
visa mastercard paypal